НајновијеРепублика Српска

У Српској највише расле цијене уља, хране и превоза

Цијене производа и услуга које се користе за личну потрошњу у Републици Српској, мјерене индексом потрошачких цијена, у августу 2021. у односу на претходни мјесец у просјеку су више за 0,2 посто, док су у односу на исти мјесец претходне године у просјеку више за 2,1 посто.

Од 12 главних категорија производа и услуга, веће цијене на годишњем нивоу забиљежене су у осам, а ниже цијене у четири категорије.

Највећи годишњи раст цијена у августу забиљежен је у категорији превоз 9,8 посто усљед виших цијена у групи горива и мазива од 17,7 посто, затим у категорији храна и безалкохолна пића 3 посто због виших цијена у групи уља и масноће од 24,3 посто, потом у категорији алкохолна пића и дуван 1,7 посто услијед виших цијена у групи дуван од 2,1 посто, затим у категегорији намјештај 1,6 посто због виших цијена у групи намјештај и комади намјештаја од 4,4 посто.

Повећање од 1,5 посто забиљежено је у категорији рекреација и култура, због виших цијена у групама одмор – пакет аранжмани од 10,5 посто и услуге рекреације и спорта од 9,1 посто, док је повећање од 0,5 посто забиљежено у категорији здравство због виших цијена у групи остали медицински производи од 1,3 посто.

Повећање од 0,4 посто забиљежено је у категорији ресторани и хотели, усљед виших цијена у групи услуге у ресторанима и кафићима од 0,4 посто, и у категорији остала добра и услуге због виших цијена у групи остале услуге од 2 посто.

Према подацима Завода за статистику Републике Српске, највећи пад цијена на годишњем нивоу, у августу 2021. године, забиљежен је у категорији одјећа и обућа 9,4 посто усљед сезонских снижења конфекције и обуће током године, док је смањење од 0,2 посто забиљежено у категорији комуникације, због нижих цијена у групи телефонска и телефакс опрема од 5,1 посто.

Ниже цијене од по 0,1 посто забиљежене су у категорији становање, усљед снижења у групи комуналне услуге од 2 посто и у категорији образовање, усљед снижења у групи предшколско образовање од 1,4 посто.

Извор: Вечерњи лист