ДруштвоНајновијеФоча

Утврђено радно вријеме у дане празника

За вријеме републичких и вјерских празника у јануару радно вријеме занатско-предузетничких, услужних  и трговинских објеката биће скраћено, док ће угоститељски објекти и приређивачи игара на срећу радити у складу са радним временом које је прописао Републички штаб за ванредне ситуације.

Према Одлуци о радном времену, коју је донио начелник општине Фоча, у дане празника 1,2,7.и 14. јануара угоститељски објекти и приређивачи игара на срећу радиће од 6.00 до 22.00 часа, док ће 6. јануара радити од 6.00 до 18.00 часова.

Занатско-предузетнички и трговински објекти 31. децембра раде до 18.00 часова, а неће радити у дане: 1,3,7,9. и 14. јануара 2021.године. У дане: 2. и 6. јануара раде од 7.00 до 13.00 часова.

У дана празника, у временском периоду од 7.00 до 11.00 часова,  дозвољена је производња хљеба и продаја у објектима за производњу и продају пекарских производа. У истом временском периоду радиће цвјећаре и продавнице погребне опреме.

У Одлуци је наведено да су за вријеме празника 1,2,6,7,9. и 14. јануара дужни да раде Територијална ватрогасна јединица, Дом здравља, ПВиК „Извор“, КП „Комуналац“, РЈ „Електродистрибуција“, Јавни превоз путника и апотеке.

Утврђен је и распоред радног времена апотека, које ће радити у временском периоду од 7.00 до 15.00 часова. Према истом распореду апотеке ће радити путем приправности од 15.00 до 7.00 часова наредног дана.

1. јануар 2021. године „МОЈА АПОТЕКА“ 

2. јануар 2021. године „АПОТЕКА“ ФОЧА“ 

3. јануар 2021. године „ИКСПЕРА ФАРМАСИ “

6. јануар 2021. године „МОЈА АПОТЕКА“ 

7. јануар 2021. године „ИКСПЕРА ФАРМАСИ“

9. јануар 2021.године „АПОТЕКА“ ФОЧА“ 

10. јануар 2021. године „ИКСПЕРА ФАРМАСИ “

14. јануар 2021. године „АПОТЕКА“ ФОЧА “ 

17. јануар 2021. године „МОЈА АПОТЕКА“ 

24. јануар 2021. године „ИКСПЕРА ФАРМАСИ “

31. јануар 2021. године „АПОТЕКА“ ФОЧА “ 

Надзор над примјеном одредби ове Одлуке вршиће Комунална полиција и Тржишна инспекција.

Новчаном казном од 1.000 до 7.000 КМ казниће се правно лице за прекршај ако угоститељски објекат, трговинска, занатска радња, производна  и услужна радња раде дуже од радног времена прописаног одредбама  ове Одлуке.

За прекршај, новчаном казном од 300 до 1.800 КМ, казниће се одговорно лице у правном лицу, а физичко лице – предузетник новчаном казном од 500 до 1.000 КМ.

Извор: Радио Фоча