ДруштвоНајновијеФоча

Општина Фоча диже нови кредит од 5.000.000 КМ

У четвртак, 9. новембра нас очекује 26. редовна сједница Скупштине Општине Фоча на којој је једна од тачака Одлука о прихватању кредитног задужења Општине Фоча.

Како стоји у Одлуци, одборници у локалном парламенту ће одлучивати о новом кредитном задужењу Општине Фоча у износу од 5 милиона КМ.

Кредитна средства из ове одлуке усмјериће се за финансирање капиталних инвестиција и то:

 1. Изградњу Дома за стара лица у насељу Миљевина у износу од 2.500.000 КМ,
 2. Изградњу санитарне депоније и набавку комуналне опреме у износу од
  1.000.000 КМ,
 3. Реконструкцију и асфалтирање локалних и некатегорисаних путева и улица, у
  складу са Стратегијом развоја локалних путева и улица у насељу на подручју
  Општине Фоча за период 2020 – 2029. године и Планом капиталних инвестиција
  Општине Фоча за 2024.-2026. године у износу од 1.500.000 КМ.

Рок отплате кредита би био 12 година са промјењивом каматом и грејс периодом од 24 мјесеца.

Тренутно стање дугорочних кредита Општине Фоча на дан 30. 9. 2023. године износи 11.655.064 КМ (главница 9.894.915 КМ и припадајуће камате 1.760.149 КМ). Са новим задужењем (основицом и каматом) стање дуга по основу дугорочних кредита износиће преко 17 милиона КМ. Тада би годишње отплаћивање кредита износило би 1.397.593 КМ, што представља 10,41 % од остварених изворних прихода у 2022. години.