ДруштвоНајновијеФоча

Оптужен судија Основног суда у Фочи

Судија Основног суда у Фочи Ермин Корда оптужен је за повреду закона од стране судије или јавног тужиоца, јер је у поступку извршења на непокретностима Општини Чајниче досудио хотел “Чајниче” и тако оштетио заложног повјериоца првог реда.

Оптужницу против њега подигло је Републичко јавно тужилаштво, а потврдио Окружни суд у Бањалуци.

„Корда терети да је од 4. јула 2013. па године до 6. августа 2020. године као судија Основног суда у Фочи у извршном предмету, након што је на приједлог тражилаца извршења Б.К. и Ј.К. против извршеника Б.Т, ради извршења на непокретности, донио Рјешење о досуди, којим је купцу Општини Чајниче, досудио непокретност извршеника под називом хотел „Чајниче” површине 651 м², помоћна зграда у површини од 13 м2 и двориште од 764 м2. То је урадио у намјери да оштети заложног повјериоца Н.Ј. у првенственом редослиједу намирења потраживања у извршном поступку”, саопштено је из Републичког тужилаштва.

Наводи се да је судија свјесно прекршио Закон о извршном поступку тако наложио Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове Бањалука, Подручна јединица Чајниче, да изврши упис права својине на предметним непокретностима у корист тражиоца извршења – купца Општине Чајниче са 1/1 дијела.

„Тако су обрисани терети из “V листа”, Листа непокретности, иако је знао да Општина Чајниче, као тражилац извршења – купац није уплатила цјелокупни износ купопродајне цијене постигнуте на рочишту за јавно надметање”, саопштило је тужилаштво.

Извор: Глас Српске