ДруштвоНајновијеФоча

Око сто предузећа у Фочи годишње одјави дјелатност

На подручју општине Фоча око сто предузећа годишње одјави своју дјелатност због сезонског типа пословања, али и због јаке конкуренције на тржишту. Према подацима Одјељења за привреду и друштвене дјелатности у Фочи послује око 600 привредних субјеката, од чега је 101 ДОО и око 500 занатско-предузетничких радњи.

Према финансијском обрачуну за 2022. годину добитак је остварен код 71 пословног субјекта, док су 23 предузећа пословала са губитком.

Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, Оливера Елез каже да привредници, када увиде да је пословање у губитку, посежу за мјерама које би то амортизовале.

„Чим види да уложени капитал долази у опасност, у односу на расходе, привредник посеже за неким од алата да смањи расходе. То најлакше ради тако што ће привремено закључити рад одређеном броју сезонских радника  или одјавити дјелатност за неки период, у законским оквирима. Сви то користе да би приход био већи од расхода, односно да би остваривали добит. На годишњем нивоу таквих је око сто предузећа која су углавном из туристичке и угоститељске и на њих наслоњених дјелатности, неких малих трговина. Постоји и одређени број пољопривредника који обустављају дјелатност и због других разлога који су више административног или законског, не само сезонског карактера“, каже Елезова.

Процедура приликом покретања малих и средњих предузећа је врло поједностављена, тако да се брзо може започети са послом уколико је комплетирана документација која је предвиђена законом. Оно што Фочу одређује као повољну средину за улагања су природни ресурси.

„Шума, вода и туристички потенцијали су колијевка за развој бизниса. У структури прихода и расхода полако постаје видљиво да се пребацује тежиште на те дјелатности и сродне гране. Цијела привреда Фоче настала је на дрвном ресурсу, на „Маглићу“, и тих 130-140 хиљада кубика сјечивог етата на подручју наше општине отвара потенцијал да се увијек могло, а и данас може запослити више од 1000 људи и да се може остварити профит“, каже Елезова.

Број запослених у привреди у 2022. години био је око 2.000, изузимајући ШГ „Маглић“ и НП „Сутјеска“, јер Општина не обрађује те податке. Укупан број запослених у Фочи је око 4.000 док је двије до три хиљаде у потрази за послом. Највише радника је запослено у здравству – 571, слиједе шумарство, угоститељство и друге дјелатности.

Извор: Радио Фоча