НајновијеРепублика Српска

Нема посла за 17 доктора наука у Републици Српској

Закључно са јулим 2021. године у Републици Српској било је чак 17 незапослених доктора наука.

Чак 12 их је из Бањалуке, по један из Добоја, Зворника, Источног Сарајева, Приједора и Требиња.

Према истим подацима, чак 64 незапослених магистара је евидентирано на заводу за запошљавање, од којих је највећи број из Бањалуке (29).

9725 особа са високом стручном спремом је незапослено у Републици Српској, од чега је 2689 из Бањалуке.

Највише је незапослених са средњом стручном спремом 24390 лица, док је незапослено 23700 кв радника.

Раније је објављено како је са мајем 2021. године од свих незапослених доктора наука највише било финансијских радника и економиста.

Просјечна дужина чекања на посао на евиденцији незапослених лица зависи прије свега од степена стручне спреме, занимања, додатних знања и способности које особа посједује, покретљивости ван мјеста пребивалишта, колико је активна у тражењу посла, броја исказаних потреба у том занимању, као и од броја незапослених грађана са истим занимањем.

У оквиру високе стручне спреме, до запослења најбрже долазе професори математике, професори математике и физике, професори информатике, љекари и дипломирани инжењери електротехнике. Просјечна дужина чекања на запослење ових грађана је до годину дана.

Извор: Бука