ДруштвоНајновијеФоча

Негативна оцјена ревизора за болницу у Фочи, чак 49 радника вишка

Биће занимљиво видјети какав ће став према овом извјештају заузети Одбор за ревизију Народне скупштине Републике Српске, с обзиром да су у претходном мандату његови чланови из редова владајуће коалиције спрјечавали сваку расправу о негативно оцјењеним извјештајима и њихово слање у Народну скупштину, што им је, иначе, законска обавеза.

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске, у петак 23.12., објавила је 5 извјештаја – 2 о проведеним финансијским ревизијма за 2021., 1 о проведеној ревизији учинка и 2 о реализацији препорука датих приликом финансијске ревизије за 2019.

Овим се број реализованих финансијских ревизија за 2021. попео на 75, од 78 колико их је укупно планирано за ову годину.

Један од, у петак, објављених извјештаја односи се на Град Градишку, који је један од 25 досад ревидираних субјеката са обје позитивне оцјене финансијске ревизије – и за финансијске извјештаје и за усклађеност пословања са законима и другим прописима. Други је извјештај о финансијској ревизији Јавне здравствене установе Универзитетска болница Фоча за 2021.

Болница у Фочи је за обје компоненте финансијске ревизије добила негативну оцјену ревизора. И то су прве (засад не знамо да ли и једине – јер нису објављена још 3 планирана извјештаја) негативне оцјене које су ревизори Републике Српске изрекли некоме у финансијској ревизији за 2021.

Подсјећамо да су Федерални ревизори, у финансијској ревизији за 2021. негативне оцјене дали за 16 институција.

Из конкретних појашњења оцјена датих Универзитетској болници Фоча видљиво је да би свака друга оцјена била непримјерена. Тачније, својеврстан скандал.

Ревизори су, наиме, открили да је у Болници, на неодређено вријеме, запослено чак 49 извршилаца више од броја предвиђеног њеним Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста. Од чега 10 на радним мјестима која уопште нису систематизована, а 39 их је вишак на мјестима која постоје по систематизацији. Чиме је грубо прекршен Закон о раду.

Такође је констатовано да је Болница у Фочи приликом обрачуна плата руководиоцима организационих јединица и запосленима на специјализацији, накнада плата по основу обављеног дежурства и приправности и увећања основне плате по основу посебних и отежаних услова рада игнорисала (дакле, кршила) Закон о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске и Посебни колективни уговор за запослене у области здравства у Републици Српској.

Прекршен је и Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске, јер Болница није уопште успоставила помоћне књиге непокретности, постројења и опреме, на што је Закон обавезује.

И коначно, очекивано, кршен је и Закон о јавним набавкама.

“Тендерска документација у преговарачким поступком без објаве обавјештења за модернизацију болнице није припремљена према прописаном моделу тендерске документације сходно члану 53. став (3) тачка д. Закона о јавним набавкама.

Набавке средстава за хигијену, горива, услуга збрињавања медицинског отпада, реагенаса, медицинског потрошног материјала, сервисирања медицинске опреме, потрошног материјала за дијализу, намјештаја, гаса, опреме за видео наџор, лијекова и медицинског материјала, алата и инвентара, одржавање возила и компјутерске опреме у укупном износу од 777.886 КМ извршене су без провођења процедура јавних набавки, што није у складу са чланом 6. и 18. Закона о јавним набавкама.”, наводи се, прецизно, у извјештају.

Додатно, ревизори су детектовали катастрофално стање у финансијским извјештајима Болнице, кршење читавог низа међународних рачуводствених стандарда и правилника, а негативно мишљење за овај сегмент финансијске ревизије аргументовали су са чак 8 квалификација.

Биће занимљиво видјети какав ће став према овом извјештају заузети Одбор за ревизију Народне скупштине Републике Српске, с обзиром да су у претходном мандату његови чланови из редова владајуће коалиције спрјечавали сваку расправу о негативно оцјењеним извјештајима и њихово слање у Народну скупштину, што им је, иначе, законска обавеза. Због чега их је, на крају, тадашњи предсједник Одбора, из опозиције, оптужио да штите криминал, корупцију и личне интересе.

Извор: Ревизије