НајновијеРепублика Српска

Министарство стопирало издавање дозвола за мХЕ „Бјелава” до окончања управних спорова

„Ово је први званични корак које је једно од надлежних Министарстава Републике Српске учинило ка коначном прекидању поступка изградње мХЕ „Бјелава”, поручено је из УГ „Бјелава”.

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију је прекинуло управни поступак по захтјеву „Србињепутева” за претходну процјену утицаја мХЕ „Бјелава” на животну средину. Министарка Сребренка Голић је потписала Закључак о прекидању поступка покренутог по захтјеву „Србињепутева” за утврђивање обавезе спровођења процјене утицаја и прибављања студије утицаја на животну средину за пројекат мХЕ „Бјелава” док се не ријеше два управна спора која се по захтјеву Центра за животну средину воде код Окружног суда у Бања Луци.

Како се наводи у Образложењу овог Рјешења наведене управне спорове покренуо је Центар за животну средину против Рјешења Комисије за Концесије Републике Српске од 14.10.2020. године и Рјешења Владе Републике Српске од 03.12.2020. Наиме, Комисија за концесије РС и Влада РС су дале Сагласност и одобрили Анекс 1 Уговора о концесији за изградњу и кориштење малих хидроелектрана на сливу ријеке Бјелава упркос неријешеним кривичним споровима и поступцима који се односе на неријешене имовинско-правне односе, извођење припремних радова на терену без исходовања потребних дозвола, као и неријешени Захтјев за преиспитивање законитости и укидање Рјешења о одобреном извођењу геолошких истраживања.

„Ово је први званични корак које је једно од надлежних Министарстава Републике Српске учинило ка коначном прекидању поступка изградње мХЕ „Бјелава”. Будући да од почетка радова на ријеци Бјелави упорно упућујемо надлежне у све незаконите радње и могуће посљедице по животну средину, живот и снабдјевање водом грађана Фоче, ово је за нас био очекиван поступак, али ипак га дочекујемо са великим одушевљењем. Вјерујемо да ће и Министарство за енергетику и рударство сада да ријеши питања из своје надлежности и допринесе коначном прекиду случаја изградње мХЕ „Бјелава”, наводи се у саопштењу УГ Бјелава.

Подсјећамо да је СО Фоча 20. маја на тематској сједници коју је, на иницијативу УГ “Бјелава” сазвао начелник општине Фоча, донијела закључке којим се налаже надлежним министарствима да детаљно анализирају и преиспитају донијете одлуке у случају Бјелаве.

Закључак Министарства можете погледати у наставку чланка: