НајновијеРепублика Српска

Изречене казне због вршњачког насиља у Невесињу

Шест ученика Основне школе „Ристо Пророковић“ Невесиње је добило дисциплинску мјеру премјештања из централне школе у подручно одјељење, док је три ученика добило укор директора, одјељенског савјета и укор одјељенског старјешине због вршњачког насиља, саопштено је из Министарства просвјете и културе Републике Српске.

Наведеним ученицима је у складу са изреченим васпитно-дисциплинским мјерама смањена оцјена из владања.

​„Напомињемо да је по налогу Министарства у школи инспекцијски надзор извршила Републичка просвјетна инспекција, док су стручно-педагошки надзор извршили инспектори-просвјетни савјетници из Републичког педагошког завода који су препоручили одређене мјере са циљем превенције, спречавања, откривања и сузбијања насиља међу дјецом и младима“, саопштено је.

У саопштењу се још наводи да је школи препоручено да педагошко-психолошка служба изради индивидуални план подршке за све ученике, учеснике у насиљу, као и предавања и радионице на тему вршњачког насиља на часовима одјељенске заједнице.

„Препоручено је и да одјељенске старјешине упознају све ученике са поступањем у случају вршњачког насиља, као и да се одрже родитељски састанци и сједница Савјета родитеља на којима ће се предочити све активности које се чине на отклањању нарушавања угледа школе, а у циљу већег повјерења свих према школи“, пише у саопштењу.

Министар просвјете и културе Наталија Тривић истакла је да је задатак васпитно-образовних установа да у сарадњи са родитељима и ученицима континуирано раде на стварању климе нулте толеранције на насиље.

„Министарство је затражило од свих школа да интензивирају активности на промоцији ненасилне комуникације, сарадње, међусобне толеранције и уважавања, уз обавезно укључивање ученика и њихових родитеља. Полазећи од чињенице да је превенција, спречавање, откривање и сузбијање насиља међу дјецом и младима од општег друштвеног интереса, напомињемо да је од изузетне важности поступање и дјеловање васпитно-образовних институција у свим случајевима вршњачког насиља“, рекла је Тривићева.

Додаје да основни циљ свима треба да буде унапређење друштвене бриге за дијете и његову заштиту, те обезбјеђивање потребне помоћи у свим ситуацијама када је дијете изложено неком од облика вршњачког насиља, на начин да се осигура адекватна, благовремена и континуирана реакција школе као васпитно-образовне установе.

„Министарство неће толерисати заташкавање, нити било који други начин нереаговања и непоступања у складу са Протоколом о поступању у случајевима вршњачког насиља међу дјецом и младима у васпитно-образовном систему Републике Српске“, сматра министар просвјете и културе Наталија Тривић.

Извор: Независне