НајновијеРепублика Српска

ЕРС неуставно повећао цијену струје у Српској

Уставни суд Републике Српске одлучио је на данашњој сједници да тарифе за обрачун електричне енергије које се примјењују од 15. децембра 2022. године нису у складу са Уставом Републике Српске.

Образлажући своју одлуку, Уставни суд је истакао да су тачком II оспорене одлуке, која предвиђа обим потрошње као критеријум за утврђивање накнаде за набавку електричне енергије, крајњи купци у оквиру једне тарифне групе који троше више електричне енергије доведени у неповољнији положај у односу на крајње купце у оквиру исте тарифне групе који троше мање електричне енергије, што је супротно уставном начелу забране дискриминације.

Из истих разлога, ова одредба, по оцјени Уставног суда, није у сагласности са релевантним нормама Закона о електричној енергији.

У односу на тачку IV ове одлуке Уставни суд је такође утврдио несагласност са Уставом, јер ова одредба прописује ступање на снагу овог акта даном доношења, као и њену примјену од 1. јануара 2023. године, што је супротно члану 109. и члану 5. алинеја 4. Устава Републике Српске.

„Није у сагласности са Уставом Републике Српске, јер је овом тачком прописано да одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од 1. јануара 2023. године, што је супротно члану 109. и члану 5. алинеја 4. Устава Републике Српске”, навели су из Уставног суда РС.

Ово би могло значити да ће сваки корисник коме је струја обрачунавана по новим тарифама моћи да тужи Електропривреду, зато што ће се поништавањем одлуке струја морати обрачунавати по ранијој цијени.

Извор: КАПИТАЛ