ДруштвоНајновијеФоча

Да ли ће начелница Одјељења за привреду и друштвене дјелатности добити отказ?

Начелнику Општине Фоча Милану Вукадиновићу наложено је од стране републичке Управне инспекције да проведе поступак за утврђивање неспојивости обављања послова службеника – начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности у општинској управи Општине Фоча и сувласника Друштва за инжењеринг и трговину „Симинг трејд“ д.о.о. односно за обављање предузетничке дјелатности за службеника Оливеру Елез и донесе одговарајући акт о проведеном поступку у складу са Законом.

Такође, наложено је провођење поступка за утврђивање неспојивости обављања послова службеника – начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности и дужности члана органа политичке странке и донесе одговарајући акт о проведеном поступку у складу са Законом.

Рок за извршење ових мјера је 30 дана од дана доношења рјешења Управне инспекције.

Наиме, народни посланик Српске демократске странке Огњен Бодирога и Клуб одборника СДС-а у СО Фоча затражили су 4. октобра 2023. од републичке инспекције да изврши надзор за утврђивање неспојивости функција начелнице Одјељења за привреду и друштвене дјелатности општине Фоча, Оливере Елез, јер је широј јавности познато да је она сувласник Друштва за инжењеринг и трговину „Симинг трејд“ д.о.о. са удјелом од 25%, те да су њено троје дјеце сувласници са истим удјелом. 

Чланом 43. ставом 2. Закона о службеницима и намјештеницима у органима локалне управе прописано је да службеник не може да користи рад код послодавца да би утицао на остваривање својих права или права с њим повезаних лица. Чланом 44. ставом 2. истог Закона прописано је да се службеник не може бавити предузетничком дјелатношћу, не може бити власник, већински власник или оснивач привредног друштва или установе, што је случај начелнице Одјељења за привреду Општине Фоча.

Начелница Одјељења за привреду и друштвене дјелатности је ове године приступила Социјалистичкој партији Фоча, а познато је да службеник не може бити члан органа политичке странке, што прописује исти Закон.

Уколико се утврди неспојивост поменутих чланова Закона, начелник Општине је обавезан да раскине радни однос са службеником, у овом случају начелником Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Оливером Елез.

Подаци који су доступни јавности говоре да је предузеће „Симинг трејд“ Фоча директним споразумима са Општином Фоча у 2020. години приходовало 25.000 КМ, у 2021. години 22.000 КМ, у 2022. години око 38.000 марака и до августа ове године 12.000 КМ. Ти послови договарани су у „4 ока“, а финансијска документација о трошењу народног новца се крије од јавности.

Треба напоменути да је према подацима са портала јавних набавки о реализацији уговора Општине Фоча, само у 2019. години „Симинг трејд“ добило послове у вриједности од 400.000 КМ.

Што се чланства у Социјалистичкој партији тиче, то се лако може утврдити у централи странке у Бања Луци. Дакле, Закон је вишеструко повријеђен, а одговорност ће се утврђивати кривичним путем.

Рок за провођење поступка утврђивања неспојивости службеника у општинској управи је истекао у петак. До тада је требало провести поступак и у случају позитивних тврдњи подносилаца захтјева за инспекцијски надзор, уручити отказ начелници за привреду.

Докази су видљиви, аргументовани и необориви, па ће се убрзо сазнати да ли је локална управа радила по Закону. Досадашња искуства говоре да није, а потврда тога је и документација у тексту.