НајновијеРепублика Српска

Грађани Српске живе на кредит

Грађани Српске наставили су и у прошлој години да се задужују и то највише за општу потрошњу.

Према подацима Агенције за банкарство РС укупни кредити које су становницима пласирале банке из РС и организациони дијелови банака из ФБиХ на крају септембра 2023. године износили су четири милијарде КМ.

То је повећање за пет одсто, односно 177,7 милиона КМ у односу на крај 2022. године.

„Укупни кредити становништву за општу потрошњу износе 2,7 милијарди КМ и већи су за 168,1 милион КМ или седам одсто у односу на крај 2022. године“, наводи се у деветомјесечном извјештају Агенције.

Према намјенској структури кредита пласираних становништву за општу потрошњу, ненамјенски готовински кредити чине 91,6 одсто укупних кредита за општу потрошњу становништва и већи су за 152,9 милиона КМ или седам одсто.

„Мали пад имамо код кредита за куповину аутомобила и ломбардних кредита, док су све остале категорије имале раст, а највише су порасла прекорачења по текућем рачуну у износу од 6,8 милиона КМ или осам одсто у односу на крај 2022. године“, истиче се у извјештају.