НајновијеРепублика Српска

Грађани могу тражити нове рачуне за прошлу годину од ЕРС

Грађани имају право тражити од Електропривреде РС да им се издају нови рачуни за период од 1. јануара 2023. године до 28. фебруара 2024. године на којима ће цијена струје бити обрачуната по тарифном систему који је важио до 1. јануара 2023. године, односно до доношења одлуке о тарифном систему коју је оспорио Уставни суд РС.

Ово тврди адвокат Дарио Сандић по чијој апелацији је, између осталих, поступао Уставни суд РС и 28. фебруара утврдио неуставности у одлуци Регулаторне агенције за енергију РС о тарифним ставовима у зависности од количине потрошене електричне енергије

– Уколико обрачун/рачуни по старој тарифи буде мањи од рачуна које су добијали од јануара 2023. до фебруара 2024. године, грађани имају право да траже поврат новца. Уколико не добију поврат новца имају право да пред надлежним судовима поднесу тужбе против Електропривреде, те би судови у коначници требало да донесу одуке којима ће обавезати да се грађанима исплати новчана накнада (разлика), законска затезна камата и трошкови парничног поступка – каже Сандић за КАПИТАЛ.

Он објашњава да ће евентуална разлика грађанима бити исплаћена на терет Електропривреде Републике Српске.

– Једно од питања јесте и одговорност руководства Електропривреде РС, односно директора, управног одбора, надзорног одбора, чланова РЕРС, министра енергетике, јер су сви они били укључени у поступак доношења неуставне одлуке – каже Сандић.

Како се радило о класичној дискриминацији, каже он даље, јасно је да је одлука законита и правична и једна од ријетких којима се Уставни суд РС „успротивио“ власти, а која иде у корист грађана Републике Српске.

Подсјећамо, Уставни суд РС одлучио је 28. фебруара да одлука о тарифним ставовима за обрачун електричне енергије које се примјењују од 1. јануара 2023. године нису у складу са Уставом Српске.

Образлажући своју одлуку, Уставни суд је истакао да су оспорене одлуке, које предвиђају обим потрошње као критеријум за утврђивање накнаде за набавку електричне енергије, чиме су крајњи купци у оквиру једне тарифне групе који троше више електричне енергије доведени у неповољнији положај у односу на крајње купце у оквиру исте тарифне групе који троше мање електричне енергије, што је супротно уставном начелу забране дискриминације.

Извор: КАПИТАЛ