НајновијеРепублика Српска

Влада Републике Српске уводи порез на штедњу и дивиденду

Влада Републике Српске планира опорезовати дивиденде и приходе од удјела у добити предузећа, затим приходе по основу камате на штедњу грађана, те опорезивање укупне (бруто) плате.

Из Стратегије управљања јавним финансијама Републике Српске за период 2021-2025. година, која је у посједу портала CAPITAL, као једна од мјера дефинисано је и реструктурисање пореског и непореског оптерећења.

У Влади су навели да је циљ мјере растерећење привреде и стварање повољнијих услова за пословање привредних субјеката Републике Српске, кроз смањење пореског оптерећења рада и сузбијања неформалне економије.

„То ће довести до повећања конкурентности привреде, већег запошљавања становника, повећања плата запослених радника у Републици Српској и боље наплативости јавних прихода“, дефинисали су у Влади.

Да би то постигли у Влади планирају спровести неколико активности међу којима је смањење збирне стопе доприноса, проширење пореске базе и основице пореза на доходак и пореза на добит и унапређење политика индиректног опорезивања.

Смањење збирне стопе доприноса

Под овом активношћу у Влади наводе да је тренутно збирна стопа доприноса 32,8 одсто бруто плате, те да према Програму економских реформи имају обавезу даљег смањења те стопе и свођење укупног оптерећења рада на ниво из 2008. године, односно на 30,6 одсто.

Да би се то постигло мора се измјенити Закон о доприносима, а у Влади су навели да ће се то завршити до 2025. године, али су се и оградили наводећи као ризике „неблаговремено усвајање закона“ и „негативан утицај на буџет“.

Проширење пореске базе и основице пореза на доходак и пореза на добит
Правни оквир за опорезивање дохотка и добити у Републици Српској је Закон о порезу на доходак и Закон о порезу на добит.

„У зависности од сличних рјешења усвојених у ФБиХ, у Републици Српској ће се увести порез на доходак и порез на добит на све дивиденде и приходе од удјела у добити правних лица, затим опорезивање прихода по основу камате на штедњу грађана, те опорезивање укупне (бруто) плате“, циљ је Владе РС.

Додају да неоходност поновног увођења опорезивања дивиденде произилази из потребе сузбијања сиве економије у области рада која се у пракси манифестује кроз непријављивање запослених или исплаћивање једног дијела плате у коверти, а што представља извлачење добити из предузећа која је опорезована стопом од 10 одсто.

Циљ је да и ова активност буде завршена до 2025. године, а да би се то постигло морају бити промијењени Закон о порезу на доходак, Закон о порезу на добит, као и подзаконски акти за њихово провођење.

Унапређење политика индиректног опорезивања

У Влади су у Стратегију уврстили и индиректно опорезивање истакавши да је Нацрт закона о ПДВ-у предложен од стране УИО, те да је њиме повећан праг за регистрацију обвезника са досадашњих 50.000 КМ на 75.000 КМ оствареног промета или прихода.

„Имајући у виду започете активности у циљу реструктурирања пореског оптерећења на рад кроз враћање збирне стопе доприноса на ниво из 2008. године, неопходно је анализирати ефекте потенцијалног повећања стопе ПДВ-а, како би се компензовало смањење прихода по основу доприноса“, навели су у Влади.

Додали су да би се увођењем диференциране стопе на основне животне намирнице негативан ефекат на најугроженије категорије становништва настојао неутралисати.

У БиХ је стопа ПДВ-а иста од 2006. године и износи 17 одсто.

„Иако још увијек нема коначне одлуке надлежних о томе да ли ће доћи до повећања стопе ПДВ-а, потребно је извршити неопходне анализе у циљу процјене ефеката потенцијалног повећања и увођења диференциране стопе на основне животне намирнице“, истакнуто је.

Тривић: Опорезивање дивиденде очекивано

Предсједник Уније удружења послодаваца РС Саша Тривић рекао је да је опорезивање дивиденде очекивано јер нема земље која то нема.

„Оно о чему смо ми разговарали са Владом је да та прикупљена средства иду за растерећење привреде, тако да ће на тај начин бити опорезовани они који немају раднике, а смањиће се оптерећење рада и ми смо увијек говорили да тај износ треба да оде у повећање плата радницима“, истакао је Тривић.

Додао је да се послодавци залажу и за промјену начина обрачуна плате, да се пређе на бруто плату.

„Добро је да радник схвати да је његова бруто плата, а не нето, сада је незаинтересован за бруто и заједно са послодавцима учествује у крађи пореза и доприноса“, истакао је Тривић.

С обзиром да је Влада као рок за дефинисање поменутих питања ставила 2025. годину, Тривић је додао да се на питањима смањења сиве економије мора радити брже.

Извор: CAPITAL