НајновијеРепублика Српска

Влада Српске мијења обрачун накнада за вријеме породиљског одсуства

Влада Републике Српске упутила је у скупштинску процедуру по хитном поступку измјене Закона о раду и то у дијелу који се односи на исплати накнада плата за вријеме породиљског одсуства.

Предложено је да се висина накнаде обрачунава из просјека зарађене плате у току посљедњих 18 мјесеци прије почетка породиљског одсуства. Тренутно је параметер 12 просјечних плата.

Затим, предложено је да ако жена није остварила плату са свих посљедњих 18 мјесеци, приликом обрачуна просјечне плате за сваки мјесец за који није остварила плату узима се износ најниже плате у Републици. Тренутно ако жена није примила плату за свих посљедњих 12 мјесеци, накнада плате износи у висини плате коју би остварила да је била на раду.

Одредбе се примјењују и на друге, који имају право на накнаду за вријеме одсуствовања  с посла због његе и старања о дјетету.

Избрисана је одредба по којој се накнада усклађује са растом просјечних плата. Накнаду исплаћује Јавни фонд дјечије заштите РС.

Образложење Владе РС је да предлаже измјене због “злоупотреба права на рефундацију и вјештачког повећања плата прије почетка коришћења права на породиљско одсуство”.

– Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о раду довешће до спречавања злоупотреба права на рефундацију и „вјештачког“ повећања плата прије почетка коришћења права на породиљско одсуство за раднице које нису оствариле плату за посљедњих 18 мјесеци, а то се свакако може цијенити као мјера која је од општег интереса за Републику Српску – наводи Влада РС у образложењу предложеног закона.

Извор: Српска инфо