НајновијеРепублика Српска

Влада планира смањење плата запосленима у локалним управама до 40 посто

Влада Републике Српске планира да буџетски дефицит у идуће двије године смањи примјењујући неколико мјера, међу којима је и смањење цијене рада запосленима у градским и општинским управама, те свођење регреса, топлог оброка и превоза на минимум, открива портал CAPITAL.

У Програму фискалне консолидације „провучена“ драстична мјера

Влада Републике Српске израдила је Програм фискалне консолидације који је упутила у Народну скупштину Републике Српске на усвајање, а између низа мјера које предлаже, Влада је „провукла“ и једну мјеру која значи драстично смањење примања за запослене у локалним, односно градским и општинским управама.

„Препоручене мјере за санирање оствареног дефицита у јединицима локалне самоуправе у периоду 2021-2023. година су: Цијену рада дефинисану Посебним колективним уговором за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске ускладити са цијеном рада која се примјењује код обрачуна плата за запослене у органима управе Републике Српске“, наведено је у Програму фискалне консолидације.

Такође, додаје се да се Посебним колективним уговором за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске уговори износ накнаде по основу осталих личних примања на начин да се она сведе на тренутно прописани минимални износ (регрес за коришћење годишњег одмора, трошкова једног топлог оброка, накнада трошкова превоза приликом доласка на посао и повратка са посла и друго).

Наиме, у републичким органима управе цијена рада је 100 КМ, док је најнижа цијена рада у оквиру јединица локалне самоуправе 110 КМ, па иде до 145 КМ, у зависности од развијености града или општине.

Уколико би локални ниво био усклађен са републичким, по питању цијене рада, сваком раднику на локалном нивоу плата би се смањила. На примјер, у Градској управи Бањалука плата би се умањила 40 одсто, од чистачице до начелника одјељења. И не само у Бањалуци, већ у свим већим градским управама, у Бијељини, Приједору, Добоју и другим би дошло до драстичног смањења плата запосленима у локалној управи.

Божо Марић: „Они све могу, али да ли ћемо ћутати, нећемо“

Из Синдиката управе Републике Српске истичу да је недопустива намјера Владе да смањује примања запослених на локалном нивоу.

„Не може Влада и НСРС да намећу оно што је дефинисано Посебним колективним уговором јер је то сахрањивање социјалног дијалога. Плате запослених у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској се дефинишу Посебним колектиовним уговором, а то је експлицитно дефинисано Законом о службеницима и намјештеницима у јединицама локалне самоуправе. Не може Влада својим мјерама и закључцима да дерогира законске одредбе“, рекао је предсједник Синдиката управе Републике Српске Божо Марић.

Међутим, Влада, односно скупштинска већина могу да промијене закон и спроведу свој план, ако истрају у намјери да буџетски дефицит крпе с леђа радника из локалних самоуправа.

„Могу, али морају да то објасне, то ће бити у супротности са Европском конвенцијом о самосталности и независности локалних заједница која је ратификована у БиХ. С друге стране, таквим мјерама сахрањују социјални дијалог у Српској. Ако то ураде, ми ћемо обавијестити Савјет Европе и све релевантне међународне институције. Не могу једнострано да укину права прописана Посебним колективним уговором, посебно јер смо ми потписници тог уговора“, истакао је Марић.

Додао је да ће се Синдикат борити свим синдикалним средствима да се смањење цијене рада не деси, то је директно задирање у социјални дијалог.

„Они све могу, али да ли ћемо ћутати, нећемо. И у вријеме короне они су хтјели једнострано да умање права из колективног уговора, па су добили допис Савјета Европе да не смију то да раде. Не долази у обзир било какво умањење достигнутих права радника који једва, и с оним што имају, преживљавају“, категоричан је Марић.

Бранко Зеленовић: Смањење плата би изазвало велике социјалне немире

Предсједник Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске Бранко Зеленовић каже да Влада по питању било каквих измјена радничких права разговара са социјалним партнерима.

„Било какве промјене не могу се десити без Посебног колективног уговора. Цијене рада јесу различите на републичком и локалном нивоу, али када се саберу коефицијенти то дође на приближно исто. Можемо само разговарати о повећању плата за све раднике у Републици Српској јер су и трошкови живота већи. Синдикат неће да дозволи било какво смањење плата“, истакао је Зеленовић.

Додао је да Влада може давати препоруке, али да без Синдиката неће доности одлуке.

„Не вјерујем да ће се одлучити на усклађивање цијена рада јер би дошло до драстичног смањења плата у локалним заједницама, посебно што Синдикат то неће дозволити. То смањење би изазвало велике социјалне немире“, нагласио је Зеленовић.

Остале мјере из Програма фискалне консолидације:

„Имајући у виду неизвјесност у погледу трајања пандемије и штете коју ће евентуално проузроковати, све мјере које Влада планира да предузме да би се поново успоставило поштовање фискалног правила спроводиће се у периоду од 2021–2023. године“, навели су из Владе након што су побројали претходно приказане мјере.

Програм фисклане консолидације

Цјелокупан Програм фискалне консолидације можете преузети ОВДЈЕ.

Фискални савјет Републике Српске дао је мишљење на предложени Програм у којем је истакао да су мјере адекватне и да ће обезбиједити да се поново успостави поштовање фискалног правила.

„Фискални савјет препоручује да се јавна потрошња строго контролише“, наведено је, између осталог, у мишљењу Фискалног савјета.

Извор: CAPITAL